Home
Aktualności
Działalność
Ogólnopolskie Spotkania
Linki
Kontakt
Aktualności
9.11.2009

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast pragnę serdecznie zaprosić członków i sympatyków Bractwa na dwudniowe spotkanie Bractwa w Krakowie i Olkuszu w dniach 27-28 listopada (piątek-sobota). Do udziału w spotkaniu zapraszamy opiekuna Kręgu oraz 1-2 młodzieżowych przedstawicieli. Spotkanie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Okazają do spotkania będzie jubileusz 10-lecia działalności Kręgu w Olkuszu.

W planie spotkania m.in.

 • warsztaty dla młodzieży w Krakowie
 • robocze posiedzenie Rady Bractwa (sprawozdania z bieżącej działalności Kręgów)
 • spotkanie opiekunów
 • zwiedzanie zabytków Olkusza
 • Wielka Rada Bractwa (sprawozdanie Zarządu z działalności, wybory nowych władz Bractwa, przyjęcie planu działalności Bractwa na najbliższe lata).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy:
aldona.garbacz-klempka@wp.pl do dnia 13 listopada (piątek).

Zainteresowanym prześlemy kartę zgłoszenia i szczegółowy program spotkania.

Liczymy, że wyznaczymy wspólnie nowy program i poszukamy dalszych form działania Bractwa. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie propozycje do programu, które wg Państwa powinny zostać omówione na spotkaniu Bractwa.

Mam nadzieję, że w szerokim gronie spotkamy się w Krakowie i Olkuszu.

z serdecznymi pozdrowieniami

Aldona Garbacz-Klempka

19.11.2008

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast serdecznie zapraszam członków i sympatyków Bractwa na Radę Bractwa, która odbędzie się w dniu 15 listopada br w Krakowie (w godz. 10.00-17.00). Tegoroczna Rada będzie miała związek z obchodami 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronat nad spotkaniem objął Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański.

W programie przewidujemy m.in. wykład prof. Michała Rożka (wybitnego historyka sztuki i kultury) pt. „Miejsce Krakowa w świadomości narodowej”, posiedzenie Rady Bractwa oraz wycieczkę autokarową po wybranych fortach Twierdzy Kraków, prowadzoną przez Henryka Łukasika, autora książek „Forty Twierdzy Kraków”. Książki z dedykacją autora będzie można nabyć na wycieczce, I i III tom (promocyjna cena w sumie za dwie książki 35 zł, nakład II tomu jest niestety już wyczerpany)

Do udziału w spotkaniu zachęcamy opiekuna Kręgu oraz młodzieżowego lidera (np. przewodniczącego Kręgu). Celem Rady Bractwa będzie podsumowanie dotychczasowych prac Zarządu Bractwa, prezentacja osiągnięć poszczególnych Kręgów oraz dyskusja nad bieżącymi działaniami Bractwa. Zgłoszonym na Radę Bractwa prześlemy szczegółowy program. Zgłoszenia na Radę Bractwa prosimy przesyłać, na załączonej w tym samym pliku (na str 2) karcie zgłoszenia, do dnia 12 listopada, najlepiej na adres e-mail: aldona.garbacz-klemka@wp.pl lub faxem 0 12 422 52 05.

Równocześnie prosimy Państwa o przygotowanie sprawozdań z działalności Kręgów za rok 2007/2008 i przesłanie nazwisk osób reprezentujących Krąg w Radzie Bractwa w roku 2008/2009: opiekuna i przedstawiciela młodzieżowego (przewodniczącego Kręgu). Wdzięczni także będziemy za propozycje tematów, które na najbliższej Radzie powinniśmy poruszyć.

W razie niejasności zachęcam do kontaktu telefonicznego (tel. 0601 46 40 16).
Mając nadzieję na spotkanie w Krakowie z delegatami wszystkich starych miast.
Pozostajemy z poważaniem

Starszy Bractwa
Młodych Miłośników Starych Miast
Aldona Garbacz-Klempka
Dyrektor Centrum Młodzieży
im. dr H. Jordana
dr Antoni Weyssenhoff

Karta zgłoszenia na Radę Bractwa

19.11.2008

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana i Zarząd Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast mają zaszczyt zaprosić delegację Kręgu na jednodniowe spotkanie Bractwa w ramach Międzynarodowej Sesji Pedagogicznej „Młodzież – czas wolny – współpraca międzynarodowa – edukacja nieformalna” w dniu 31 maja br. Spotkanie Bractwa zaplanowane zostało na ostatni dzień sesji i związane będzie z wystąpieniem na obradach plenarnych pt. „Młodzież w EAICY (Europejskiej Organizacji Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży) – Historia, sztuka, kultura w programach i projektach europejskich”.

W programie przewidujemy m.in.:

9.00 -12.00 obrady plenarne w ramach Międzynarodowej Sesji Pedagogicznej
12.00 -14.00 Rada Bractwa oraz warsztaty w ramach przygotowywania Seminarium Europejskiego EAICY (planowanego na rok 2009)
15.00- spotkanie w Skarbcu i Zbrojowni pt. „Edukacja młodzieży na Zamku Królewskim”
16.30 - Gra Terenowa po Krakowie

Do udziału w spotkaniu zachęcamy dwie osoby: opiekuna Kręgu oraz młodzieżowego lidera (np. przewodniczącego Kręgu). Będziemy chcieli poruszyć sprawy bieżące i przygotować program europejskiego zjazdu młodzieży w 2009 roku. Niestety nie mamy możliwości zapewnić uczestnikom noclegów w Krakowie.

Zgłoszenia na spotkanie Bractwa prosimy przesyłać, na załączonej karcie zgłoszenia, do dnia 24 maja na adres e-mail: aldona.garbacz-klemka@wp.pl lub faxem 0 12 422 52 05. Do Państwa dyspozycji pozostaje także kontakt telefoniczny (tel. 0601 46 40 16).
Pozostajemy z poważaniem, mając nadzieję na spotkanie w Krakowie.

Starszy Bractwa
Młodych Miłośników Starych Miast
Aldona Garbacz-Klempka
Dyrektor Centrum Młodzieży
im. dr H. Jordana
dr Antoni Weyssenhoff

06.10.2007

Szanowni Państwo!

Z żalem informujemy, iż XII Zjazd Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast nie otrzymał w tym roku dofinansowania. Zwracaliśmy się w kolejnych edycjach o wsparcie finansowe do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa oraz fundacji. Wszystkie wnioski zostały odrzucone. Niewielkim pocieszeniem jest, iż uzyskały wysokie oceny merytoryczne ekspertów, lecz ze względu na bardzo dużą konkurencję projektów edukacyjnych nie przyznano na nie środków.

W związku z zaistniałą sytuacją, mimo przesunięcia terminu, nie możemy zrealizować planowanego na październik zjazdu. Liczymy, że uda się nam powrócić do tego planu na wiosnę. Tymczasem chcielibyśmy spotkać się w członkami Bractwa w Krakowie i zaproponować dwudniowy zastępczy program dwuosobowym delegacjom miast.

W związku z tym mamy przyjemność zaprosić na dwudniową Radę Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast w dniach 26-27 października (piątek-sobota). Do udziału w spotkaniu zachęcamy opiekuna Kręgu oraz młodzieżowego lidera (np. przewodniczącego Kręgu). Celem spotkania będzie podsumowanie dotychczasowego dorobku, prezentacja osiągnięć poszczególnych Kręgów oraz wypracowanie efektywniejszych metod pracy, a także wytyczenie nowych zadań dla Bractwa. Uczestnikom zaproponujemy także udział w warsztatach, zwiedzanie ciekawych wystaw, w tym wystawy jubileuszowej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i nowej trasy turystycznej. W ten sposób w czasie spotkania zaznaczymy temat 750-lecia lokacji miasta Krakowa oraz obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego. Dołączamy szczegółowy program.

Zgłoszenia na Radę Bractwa prosimy przesyłać, na załączonej karcie zgłoszenia, do dnia 15 października na adres e-mail: aldona.garbacz-klemka@wp.pl lub faxem 0 12 422 52 05. Uczestnikom spotkania możemy zapewnić bezpłatne noclegi w hoteliku turystycznym Centrum Młodzieży przy ul. Helclów.

Równocześnie prosimy Państwa o przygotowanie sprawozdań z działalności Kręgów za rok 2006/2007 i przesłanie (również do 15 października) nazwisk osób reprezentujących Krąg w Radzie Bractwa: opiekuna i przedstawiciela młodzieżowego (przewodniczącego Kręgu). Wdzięczni także będziemy za propozycje tematów warsztatów, czy sugestie problemów, które na Radzie powinniśmy poruszyć.

W razie niejasności zachęcam do kontaktu telefonicznego (tel. 0601 46 40 16).
Mając nadzieję na spotkanie w Krakowie z delegatami wszystkich starych miast.

Pozostajemy z poważaniem
Starszy Bractwa
Młodych Miłośników Starych Miast
Aldona Garbacz-Klempka
Dyrektor Centrum Młodzieży
im. dr H. Jordana
dr Antoni Weyssenhoff

Plan spotkania
Karta zgłoszenia na Radę Bractwa

17.09.2007

Szanowni Państwo!

Z przykrością informujemy, iż planowane przez nas w końcu października br. Seminarium Europejskie: Kultura – Sztuka - Historia adresowane do wolontariuszy i pracowników młodzieżowych Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast i naszych europejskich partnerów, nie otrzymało dofinansowania. Liczyliśmy, iż stanie się ono dla wielu z Państwa okazją do wymiany doświadczeń i nowych inspiracji w pracy z młodzieżą. Niestety nie będzie możliwe zrealizowanie go w zapowiadanym czasie. Organizatorzy podejmą ponownie kroki zdobycia funduszy na ten cel i mamy nadzieję, iż spotkanie dojdzie do skutku w innym terminie, gdyż zainteresowanie tematyką seminarium wykazało wiele ośrodków Bractwa.

Między innymi w związku z organizacją Seminarium i udziałem zagranicznych partnerów z siedmiu krajów, przełożony został, zgodnie z decyzją Rady Bractwa, na jesień br. termin XII Zjazdu Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast. Bardzo kłopotliwy jest jednak dla organizatorów dotychczasowy brak informacji o dofinansowaniu naszego spotkania, które miało się odbyć w dniach 26-29 października 2007. Bolejemy nad tym, iż wszelkie decyzje w tej sprawie podjęte zostaną przez właściwe instytucje i urzędy po dniu 20 września. Dopiero wówczas, znając wysokość przyznanej dotacji lub też jej brak, będziemy mogli wysłać do Państwa szczegółowe komunikaty. Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie stąd wynikają dla planowania przez Państwa pracy z młodzieżą w dwóch najbliższych miesiącach, prosimy jednakże o wyrozumiałość. My ze swej strony pracujemy nad wzbogaceniem tematyki zjazdu, która miała być poświęcona głównie lokacji miasta Krakowa i Biecza, o Kraków widziany oczami dwóch ważnych postaci: Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego. Ze względu na jesienną aurę, spotkania i warsztaty w plenerze będą musiały zostać zastąpione zajęciami w obiektach zabytkowych i na ekspozycjach muzealnych. Wymaga to stosownych zmian w dotychczasowym programie. Nie wykluczamy także przesunięcia terminu spotkania. Oczekując na decyzje finansowe, chcemy równocześnie uporządkować sprawy formalne Bractwa. W związku z tym prosimy Państwa o przygotowanie sprawozdań z działalności Kręgów za rok 2006/2007 i przesłanie do nas nazwisk osób reprezentujących Krąg w Radzie Bractwa: opiekuna i przedstawiciela młodzieżowego (przewodniczącego Kręgu). Przypominamy także o konieczności wypełnienia deklaracji przynależności do Bractwa w nowym roku 2007/2008 (deklaracje i inne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Bractwa www.bractwo.miasta.pl). Do Państwa dyspozycji jest także telefon 0601 46 40 16 oraz adres e-mail: aldona.garbacz-klemka@wp.pl.

Mając nadzieję, że decyzje o dotacjach będą dla nas pomyślne, liczymy, że niebawem spotkamy się w Krakowie w licznym gronie miłośników starych miast.

Życząc owocnej pracy z młodzieżą w nowym roku szkolnym pozostajemy
z poważaniem
Starszy Bractwa
Młodych Miłośników Starych Miast
Aldona Garbacz-Klempka
Dyrektor Centrum Młodzieży
im. dr H. Jordana
dr Antoni Weyssenhoff

18.05.2007

W związku z przesunięciem na przyszły tydzień informacji o dofinansowania zjazdu, na którą czekaliśmy od dawna i od niej uzależnialiśmy przebieg naszego spotkania, jesteśmy zmuszeni przełożyć również termin Rady Bractwa. Posiedzenie odbędzie się 19 maja w Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana przy ul. Krowoderskiej 8 (dojazd: jeden przystanek tramwajem od dworca PKP) w sali 110 na I piętrze obok sekretariatu. Na spotkanie zapraszamy opiekunów i przedstawicieli młodzieży. Zebranie rozpoczniemy o godz. 10.30, wcześniej będzie obradował Zarząd Bractwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia. Przewidujemy następujący program spotkania:

10.30-13.00

 • Powitanie gości i członków Rady Bractwa
 • Omówienie programu XII Zjazdu Młodych Miłośników Starych Miast w Krakowie i Bieczu
 • Omówienie konkursu, który zostanie przeprowadzony podczas zjazdu.
 • Omówienie seminarium europejskiego CULT_ART_HIST w Krakowie
 • Sprawy bieżące

  13.30-14.30

 • Zwiedzanie wystawy „Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich... Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1. (o wystawie szerzej na stronie muzeum http://www.muz-nar.krakow.pl )

Dziękujemy Państwu, którzy przysłali wstępne zgłoszenia na zjazd. Na Radzie Bractwa przekażemy karty zgłoszeniowe, o których odesłanie prosimy do końca maja. Karty będą też dostępne na stronie internetowej Bractwa: http://www.bractwo.miasta.pl/ . Za zmianę terminu Rady Bractwa bardzo przepraszamy, równocześnie licząc, że nowy termin umożliwi obecność tym członkom, którym obowiązki nie pozwoliłyby na przyjazd w dniu 12 maja. Informujemy także, iż w dniu 18/19 maja rozpoczyna się Noc Muzeów w Krakowie, do udziału w której indywidualnie Państwa zachęcamy.

Starszy Bractwa
Młodych Miłośników Starych Miast
Aldona Garbacz-Klempka

03.05.2007

Mam przyjemność zaprosić Państwa wraz z młodzieżą na XII Ogólnopolski Zjazd Młodych Miłośników Starych Miast. W tym roku gospodarzem zjazdu będą dwa miasta, które w bieżącym roku obchodzą 750-lecie lokacji, Kraków i Biecz. Ze względu na kumulację obchodów rocznicowych w miesiącu czerwcu, w porozumieniu z Zarządem Bractwa, postanowiliśmy wyjątkowo przenieść termin zjazdu na 23-26 czerwca. Bez zmian pozostaje natomiast skład delegacji: czworo przedstawicieli młodzieży (w tym troje do konkursu i jeden lider-przewodniczący) oraz opiekun. W załączeniu przesyłamy program zjazdu. W czasie spotkania przeprowadzony zostanie konkurs o lokacjach starych miast ze szczególnym uwzględnieniem lokacji Krakowa i Biecza. Chcielibyśmy w tym roku, obok zabytków i wystaw, położyć większy nacisk na poznanie kultury i życia codziennego w średniowiecznym mieście. Zgodnie z sugestiami uczestników z lat poprzednich zaproponujemy też więcej aktywnych form edukacyjnych.

Bardzo prosimy o wstępne zgłoszenie swojej organizacji na Zjazd do dnia 12 maja br. Zainteresowanym prześlemy formularze zgłoszeniowe i szczegóły organizacyjne.

Równocześnie dla omówienia spraw bieżących i kwestii związanych ze zjazdem zapraszamy Państwa w dniu 12 maja do Krakowa na jednodniową Radę Bractwa. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie, abyśmy mogli indywidualnie przesłać informację o godzinie i miejscu spotkania. Prosimy o kontakt e-mailowy (e-mail: aldona.garbacz-klempka@wp.pl) lub telefoniczny (0 601 46 40 16).

Mając nadzieję, na liczne spotkanie członków Rady w Krakowie pozostaję z poważaniem

Starszy Bractwa Młodych Miłośników
Starych Miast
Aldona Garbacz-Klempka

02.06.2006
Regulamin konkursu historycznego „Jasło dawniej i dziś„ - do pobrania tutaj

30.05.2006
Zaproszenie na zjazd Bractwa - zap.pdf
Program zjazdu - program.pdf
Informacje organizacyjne - org.pdf
Formularz zgłoszenia - karta.pdf

24.05.2006
Witam serdecznie!

Z radością wszystkich informuje, że tegoroczny XI Zjazd Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast odbedzie sie tradycyjnie pod koniec sierpnia (24-27 VIII), tym razem w Jaśle. Jak zwykle spotkaniu towarzyszyc bedzie konkurs (tym razem konkurs o jesielszczyźnie) i wiele atrakcji kulturalnych i turystycznych. Stosowny komunikat ze wszystkimi szczegolami organizacyjnymi, programem Zjazdu i regulaminem konkursu przygotujemy jeszcze w tym tygodniu.
Do udzialu w zjezdzie zapraszamy jak co roku piecioosobowe delegacje młodziezy wraz z opiekunem (3 os do konkursu, przedstawiciel samorzadu Kregu i opiekun). Prosimy o nadsylanie zgloszen do dnia 10 czerwca na adres Bractwa w Krakowie (Centrum Młodziezy, ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków, fax, 422 52 05) lub na moj adres e-mailowy, oraz rownoczesnie na adres w Jasle, ktory zostanie podany w komunikacie.

Równocześnie na 10 czercwa (sobota) chcielibyśmy zaprosić wstępnie przedstawicieli Rady Bractwa na długo odkładaną Radę Bractwa, na ktorej omówimy wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznego Zjazdu i Wielkiej Rady.
Wszystkich Miłosników Starych Miast serdecznie pozdrawiam
Aldona Garbacz-Klempka
Starszy Bractwa

01.01.2006
*Niech Nowy Rok przyniesie wszystkim radość, miłość, pomyślność i spełnienie
wszystkich marzeń, a gdy się one już spełnią niech dorzuci garść nowych
marzeń, bo tylko one nadają życiu sens!*

BRACTWO MŁODYCH MIŁOŚNIKÓW STARYCH MIAST

10.11.2005
Drodzy Miłośnicy Starych Miast!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją Wielkiej Rady Bractwa, która obradowała w Cieszynie, podczas X Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Miłośników Starych Miast w sierpniu br. delegacja Bractwa weźmie udział w spotkaniu EAICY (Europejskiego Stowarzyszenia Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży) w Pradze w dniach 15-19 XI br. Członkowie Bractwa zostali poproszeni o udział w spotkaniu przez przewodniczącego EAICY Rene Clarijs z Holandii, który przyjął honorowy patronat nad Bractwem podczas Rady Bractwa w Krakowie w styczniu 2005 r.
Do Pragi ma przyjechać młodzież z wielu krajów europejskich, a celem spotkania ma być założenie europejskich młodzieżowych klubów historycznych, a tym samym rozpowszechnienie idei Bractwa w europejskich miastach historycznych.
Bractwo Młodych Miłośników Starych Miast będzie reprezentować delegacja złożona z przedstawicieli Cieszyna, Poznania, Torunia i Krakowa.
Plan spotkania - plik doc

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli i sympatyków Bractwa wszystkich miast członkowskich i kandydatów do Bractwa na spotkanie programowe z dyrektorem Centrum Młodzieży dr Antonim Weyssenhoffem i przewodniczącą UNESCO (Polska) dr Bogną Matwijów w sprawie powołania europejskich klubów historycznych w ramach Bractwa.
Spotkanie odbędzie się w dniu 14 listopada (poniedziałek) o godz. 17.00 w Centrum Młodzieży przy ul. Krowoderskiej 8. Uczestnikom spotkania możemy zapewnić nocleg w hoteliku CM w dniu 14/15 XI.
Prosimy o potwierdzenie przyjazdu i ew. rezerwacji noclegu w Krakowie:
tel. 601 46 40 16, e-mail: aldona.garbacz-klempka@wp.pl

Z pozdrowieniami

Starszy Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast
Aldona Garbacz-Klempka

02.09.2005
Drodzy Miłośnicy Starych Miast!

Pragnę raz jeszcze złożyć serdeczne podziękowania organizatorom X Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Miłośników Starych Miast, oraz wszystkim delegatom, którzy wzięli w nim udział stwarzając przyjazną i twórczą atmosferę.
Odwołując się do decyzji Wielkiej Rady Bractwa nt. udziału w europejskim spotkaniu w Pradze, spieszę donieść o postanowieniach, jakie zapadły w Amiens na spotkaniu Antoniego Weyssenhoffa dyrektora Centrum Młodzieży, członków krakowskiego Kręgu i René Clarijs, przewodniczącego EAICY:

 1. Idei Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast będzie poświęcony specjalny panel spotkań organizacji młodzieżowych zaproszonych przez EAICY.
 2. W przyszłości planowane jest powołanie osobnej sekcji miłośników starych miast przy EAICY.
 3. Główny czas spotkania w Pradze wypełnią prezentacje stowarzyszeń i organizacji współpracujących, oraz seminaria i warsztaty programowe.
 4. Program zwiedzania Pragi jest traktowany jako uzupełniający i będzie realizowany w mniejszym zakresie i w czasie pozostałym.
 5. Członkowie delegacji Bractwa powinni być kreatywni i przygotowani pod względem programowym do współpracy z europejskimi organizacjami młodzieżowymi obecnymi na spotkaniu.
 6. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, który będzie jedynym językiem spotkania w Pradze.
 7. Organizatorzy dysponują niewielką ilość miejsc dla każdego kraju.
Wobec powyższych sugestii René Clarijs, proszę o powiadomienie młodzieży o warunkach udziału w spotkaniu. Przypominam o ostatecznym terminie zgłoszeń do 10 września br. Spośród zgłoszonych osób, przy większej liczbie chętnych, być może nastąpi konieczność liczebnego ograniczenia delegacji. Z osobami zgłoszonymi na wyjazd, a także wszystkimi, którzy chcieliby uczestniczyć w przygotowaniu programu współpracy i prezentacji Bractwa na europejskim spotkaniu w Pradze, zorganizujemy osobne spotkanie. Bardzo liczymy na Wasze propozycje.

Pozdrawiam serdecznie z Krakowa!

Starszy Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast
Aldona Garbacz-Klempka

24.06.2005
X OGÓLNOPOLSKI ZJAZD BRACTWA MŁODYCH MIŁOŚNIKÓW STARYCH MIAST
CIESZYN 25 - 28. SIERPNIA 2005 r.

W tym roku swoją obecność zgłosiły 24 miasta z całej Polski.
Poniżej aktualny program Zjazdu.

PROGRAM X ZJAZDU BRACTWA W CIESZYNIE

25. 8. 2005 - czwartek

 1. Zakwaterowanie – DS „Uśka” przy ul. Bielskiej 66
  Od godz. 9.00 do godz. 15.00. Wszystkie osoby, które przyjadą do Cieszyna po godz. 15.00 prosimy o przybycie prosto do Muzeum.
  Dojazd do akademików autobusem kom. miejskiej nr 40 przystanek koło Starostwa Powiatowego – „Bobrecka CFN” (niedaleko dworca PKP lub PKS).
 2. Zwiedzanie miasta - członkowie cieszyńskiego kręgu, członkowie Bractwa Księstwa Cieszyńskiego oraz pracownicy muzeum oprowadzają uczestników zjazdu po zabytkach Cieszyna.
 3. Uroczyste otwarcie Zjazdu z uczestnictwem władz miasta i powiatu - dziedziniec Muzeum - godz. 18.00
 4. Kolacja w stołówce akademickiej – godz. 20.00
26. 08. 2005 - piątek
 1. Śniadanie
 2. Objazd naukowy:
  wyjazd - godz. 9.30
  przekroczenie granicy
  skansen w Rożnowie (Rožnov) – godz. 11.15
  obiad w skansenie – godz. 12.30
  Muzeum w Koprzywnicy (Kopřivnice) – godz. 15.00
  zwiedzanie Sztramberku (Štramberk) – godz. 16.00
  powrót do Cieszyna – godz. 19.30
 3. Spotkanie nad Olzą (kolacja)
27. 08. 2005 - sobota
 1. Śniadanie - godz. 9.00
 2. Wykład na temat historii Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego – godz. 10.00
 3. Konkurs sprawdzający wiadomości na temat Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego - godz. 11.00
 4. Zwiedzanie zabytków Cieszyna – Muzeum – 12.00 – 14.00
 5. Obiad - 14.00
 6. Przejście na Wzgórze Zamkowe, zwiedzanie Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości – 15.00 – 17.00
 7. Przejście do Czeskiego Cieszyna – 18.30
 8. Uczestnictwo w wieczornej imprezie pożegnania wakacji na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie (stała impreza organizowana przez miasto) – grupy uczestniczące w Zjeździe przebierają się w duchy i strachy związane z podaniami z ich terenu – korowód przebierańców – 19.00-21.00
 9. Sztuczne ognie – 21.30
 10. Kolacja na Zamku
28. 08. 2005 - niedziela
 1. Śniadanie - 9.00
 2. Finał konkursu - 10.00
 3. Wielka Rada Bractwa, ogłoszenie wyników konkursu 11.00-12.00
 4. Obiad - 12.30-14.00
 5. Zakończenie Zjazdu

Proszę nie zapomnieć o paszportach lub dowodach osobistych. Oczywiście przebrania na sobotnią imprezę OBOWIĄZKOWE!

UWAGA : ORGANIZATORZY UPRZEJMIE INFORMUJĄ IŻ NIE ZAPEWNIAJĄ UBEZPIECZENIA DLA UCZESTNIKÓW PODCZAS WIZYTY W CZESKIM CIESZYNIE

X Zjazd był finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki

07.06.2005
Drodzy Miłośnicy Starych Miast!

W imieniu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie i Zarządu Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w X Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Miłośników Starych Miast w Cieszynie. Spotkanie będzie miało miejsce w dniach 25-28 sierpnia 2005 r.
Na zjazd zapraszamy z każdego miasta troje uczestników młodzieżowych wraz z opiekunem (w sumie w skład delegacji wchodzą 4 osoby). Listę imienną uczestników, wraz z datą urodzenia i miejscem zamieszkania prosimy przesłać podobnie jak w latach ubiegłych na dwa adresy:

 • Irena Adamczyk, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Reglera 6, 43-400 Cieszyn, fax. (0 33) 851-52-77.
 • Bractwo Młodych Miłośników Starych Miast, ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków, fax. (012) 422 52 05 lub e-mail: aldona.garbacz-klempka@wp.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca. Ze względu na okres wakacyjny bardzo prosimy o dotrzymanie terminu.
Organizatorzy zapewniają członkom delegacji noclegi, w miarę możliwości wyżywienie, a także udział w programie na terenie Polski. Program chcemy wzbogacić o poznanie Cieszyna i okolic po stronie Republiki Czeskiej, w związku z czym prosimy o przygotowanie na ten cel 20 zł (równowartość biletów wstępów do obiektów w Czechach).
W czasie Zjazdu zostanie rozegrany konkurs dla młodzieży na temat Śląska Cieszyńskiego. Przeprowadzony zostanie w formie testowej i poprzedzony wykładem o tej tematyce. Dodatkowo informacji na temat historii Cieszyna można szukać pod adresem internetowym: www.cieszyn.pl.
Załączamy ramowy program zjazdu.

Mając nadzieję, że spotkamy się wszyscy w Cieszynie, pozdrawiam serdecznie

Starszy Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast

Aldona Garbacz-Klempka

PROGRAM X ZJAZDU BRACTWA W CIESZYNIE

25. 8. 2005 - czwartek

 1. Zakwaterowanie
 2. Zwiedzanie miasta - członkowie cieszyńskiego kręgu, członkowie Bractwa Księstwa Cieszyńskiego oraz pracownicy muzeum oprowadzają uczestników zjazdu po zabytkach Cieszyna.
 3. Uroczyste otwarcie Zjazdu z uczestnictwem władz miasta i powiatu - dziedziniec Muzeum.
 4. Kolacja
26. 08. 2005 - piątek
 1. Śniadanie
 2. Objazd naukowy - całodniowy wyjazd połączony ze zwiedzaniem: Kopřivnicy - Muzeum Tatra (ekspozycja historii samochodów), Štramberka - zabytkowa miejscowość w wieżą gotycką, szczątkami człowieka neandertalskiego i tajemniczymi sztramberskimi uszami, Rožnova - najstarszy skansen w Europie Środkowej - zwiedzanie Młyńskiej Doliny i miasteczka - obiad.
 3. Wieczorne spotkanie przy ognisku
27. 08. 2005 - sobota
 1. Śniadanie
 2. Konkurs sprawdzający wiadomości na temat Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego.
 3. Wyjazd do Wisły i do Rezydencji Prezydenta RP w zameczku - obiad w Wiśle
 4. Kolacja
 5. Uczestnictwo w wieczornej imprezie pożegnania wakacji na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie (stała impreza organizowana przez miasto) - grupy uczestniczące w Zjeździe przebierają się w duchy i strachy związane z podaniami z ich terenu.
28. 08. 2005 - niedziela
 1. Śniadanie
 2. Finał konkursu
 3. Wielka Rada Bractwa, ogłoszenie wyników konkursu.
 4. Obiad
 5. Zakończenie Zjazdu
16.05.2005
Fotorelacja z konferencji Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast

16.05.2005
Zarys programu konferencji Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast
Kraków 22-23 kwietnia 2005

Dzień 1 – piątek 22 IV
Godz. 8.30 spotkanie na Dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu
Godz. 8.45
Powitanie uczestników konferencji w Mieszkaniu Wielkorządcy (Zamek Królewski na Wawelu, parter) z udziałem Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu J. Petrusa i Kierownika Działu Naukowo-Oświatowego Anny Chachulskiej
Godz. 9.15
Zwiedzanie m.in. wystawy „Wawel Narodowi Przywrócony” na Zamku Królewskim na Wawelu
Godz. 12.00
Spotkanie w Domu Jana Matejki (ul. Floriańska 41), oficjalne otwarcie konferencji. Wykład nt. roli edukacji muzealnej w wychowaniu młodzieży dr Henryk Kotarski (AP), oraz m.in. rys historii Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast, prezentacja Jasła z okazji jubileuszu miasta.
Godz. 14.00 Obiad
Godz. 15.00
Zwiedzanie wystawy „Wokół Wita Stwosza” w kamienicy Szołajskich, ul. Szczepańska
Godz. 16.30
Dom Jana Matejki ul. Floriańska 41 oraz Centrum Młodzieży ul. Krowoderska 8,I p. s.109 Grupa I (opiekunowie): warsztaty nt. zasad i metod pracy z młodzieżą, celów i zadań Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast – prowadzenie Anna Chachulska Kierownik Działu Oświatowego Zamku Królewskiego na Wawelu, Aldona Garbacz-Klempka Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana
Grupa II (młodzież): warsztaty nt form pracy i organizacji Kregów, roli opiekuna i lidera w grupie, zadań i akcji, współpracy między Kręgami - prowadzenie Monika Zamojska lider Kręgu Miłośników Starego Krakowa
Godz. 19.00 Kolacja
Godz. 19.30
Grupa I (opiekunowie) - Spotkanie informacyjne nt pozyskiwania funduszy na działania edukacyjne, Grupa II (młodzież) – Wieczorne zwiedzanie Krakowa z młodzieżą z Kręgu Miłośników Starego Krakowa
Dzień 2 – sobota 23 IV
Godz. 10.00-13.00
Sala Florianka, ul. Basztowa, Posiedzenie plenarne z międzynarodowymi gośćmi konferencji „Trudna młodzież – trudne problemy”. Prezentacja Bractwa i prac poszczególnych warsztatów. Zakończenie konferencji
Godz. 13.00-14.00 Obiad
Godz. 14.00
Dla chętnych autokarowy objazd po nowym oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na terenie Nowej Huty i jej historycznych okolic – prowadzenie Leszek Sybila i Maciej Miezian Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Godz. 18.00
Dla chętnych reprezentantów Bractwa udział w wieczorze międzykulturowym, promocja Bractwa na arenie międzynarodowej.
16.05.2005
Drodzy Miłośnicy Starych Miast!

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili swój udział w kwietniowej konferencji Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast. Oczekujemy przedstawicieli muzeów, młodzieżowych domów kultury, szkół, stowarzyszeń regionalnych i młodzieży z 18 miast: Biecza, Bystrzycy Kłodzkiej, Ciechanowa, Cieszyna, Gdańska, Gorlic, Gniezna, Jasła, Krakowa, Łańcuta, Malborka, Niepołomic, Nowego Sącza, Olkusza, Pszczyny, Rzeszowa, Sandomierza i Zatora.

Niestety w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź negatywną w kwestii dofinansowania naszego przedsięwzięcia, wobec czego zmuszeni jesteśmy ograniczyć do dwóch dni program konferencji. W związku z tym wbrew Państwa prośbom musimy także utrzymać na poziomie dwóch osób liczebność delegacji miast. W załączeniu przesyłamy zarys programu spotkania.

Zapewniamy Państwu nocleg z piątku na sobotę (22/23 IV) w hotelu studenckim „Żaczek”, al. 3 Maja 5 w pobliżu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie (dojazd z dworca tramwajem nr 15), oraz skromny poczęstunek.

Spotkanie rozpoczniemy w piątek o godz. 8.30 na Wawelu powitaniem gości i zwiedzaniem nowych wystaw muzealnych. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie osoby będą mogły dojechać na tak wczesną porę, wobec tego oficjalną część programu przewidujemy od godz. 12.00. W sobotę program oficjalny zakończymy koło godz. 14.00, ale przewidujemy dla Państwa dodatkową atrakcję w postaci zwiedzania nowego muzeum na terenie kombinatu i objazdu po historycznych, a nawet przedhistorycznych rejonach Nowej Huty. Jest to odział, którego oficjalne otwarcie nastąpi dopiero 26 kwietnia i stąd gospodarze obiektów zastrzegają sobie ewentualną decyzję odwołania wizyty z powodów organizacyjnych. Osoby, które chciałyby wziąć udział w wycieczce, proszone są o jak najszybsze podanie swoich numerów dowodów osobistych, ze względu na przepustki obowiązujące na terenie kombinatu.

Dodatkową propozycją (niestety jedynie dla osób dorosłych) będzie możliwość udziału w wieczorze wielokulturowym z okazją spotkania z przedstawicielami różnych krajów i degustacji potraw wielu narodów. Również prosimy o zgłoszenie chętnych spośród uczestników konferencji do udziału w tym spotkaniu.

Bardzo prosimy też osoby, które nie przysłały imiennego zgłoszenia swoich delegatów, o szybkie uzupełnienie danych, gdyż warunkuje to planowanie miejsc noclegowych. Dla ułatwienia przesyłamy Państwu formularz potwierdzenia zgłoszenia. W pozostałych kwestiach organizacyjnych pozostaję do Państwa dyspozycji pod nr telefonu 0 601 46 40 16 oraz adresem e-mail: aldona.garbacz-klempka@wp.pl

Do zobaczenia w Krakowie!

Starszy Bractwa
Młodych Miłośników Starych Miast
Aldona Garbacz-Klempka

P.S. Przy okazji przypominam, że upłynął termin zgłaszania na warsztaty historyczne w Orleanie, Pradze i Norymberdze. Na Państwa zgłoszenia czekamy najpóźniej do poniedziałku.

06.04.2005
Termin zgłaszania się na konferencję i warsztaty w Orleanie upływa w piątek więc jesli ktos sie decyduje na nocleg i przyjazd to do tego terminu oczekujemy ostatecznego zgłoszenia
02.04.2005
Młodzież i opiekunowie z Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast skladają hołd pamięci Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

24.03.2005
Międzynarodowe Warsztaty Historyczne 2005 z udziałem Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast

Do udziału zapraszamy członków i sympatyków Bractwa, ośmioosobowe grupy młodzieży w wieku 14-19 lat, zainteresowanej tematyką historyczną i europejską. W programie znajdzie się zwiedzanie zabytków historycznych Doliny Loary oraz Paryża, a także Pragi, Norymbergii i Krakowa, spotkania z przedstawicielami władz Orleanu i wspólna praca młodzieży prowadząca do aktywnego poznania historii i sztuki historycznych miast Europy. Warsztaty są też okazją dla nawiązania wśród młodzieży nowych przyjaźni, a dla opiekunów sposobnością wymiany doświadczeń i nawiązania trwałej współpracy. Warsztaty trwać będą 13 dni ( 8 noclegów we Francji i 2 noclegi w Krakowie).

Termin turnusu:

 1. 2 – 4 VIII pobyt w Krakowie
 2. 4 VIII Kraków - Praga
 3. 5 VIII Praga – Orlean
 4. 6 VIII pobyt w Orleanie
 5. 12 VIII wyjazd do Norymbergii
 6. 13 VIII wyjazd do Krakowa
 7. 14 VIII Kraków
Przewidywany koszt udziału w warsztatach będzie wynosił 1450.00 zł. Opiekunowie ośmioosobowych grup młodzieży biorą udział w imprezie bezpłatnie. W przypadku zgłoszeń indywidualnych (pojedyncze osoby bez opiekuna) – koszt wyniesie 1280.00 zł. Uwaga! Uczestnicy winni posiadać 30 Euro na realizację programu.
Organizatorzy zapewniają:
 • Przejazd z Krakowa do Orleanu, wycieczki na terenie Francji i powrót do Krakowa
 • Zakwaterowanie w internacie w Orleanie (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami)
 • Wyżywienie (3 posiłki dziennie + prowiant na całą drogę powrotną do Krakowa)
 • Opiekę pilota/tłumacza
 • Ubezpieczenie NW + KL

Bardzo prosimy o przesłanie wstępnego zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 31 marca.
Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:
Aldona Garbacz-Klempka (0 601 46 40 16, e-mail: aldona.garbacz-klempka@wp.pl)
oraz Barbara Zgłobicka i Wanda Krawczyńska:
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana
30-148 Kraków, ul. Hellów 23 a
Tel. 12 633 46 28, fax. 12 422 52 05
e-mail: sekr_cm@bci.krakow.pl

24.03.2005
Drodzy Miłośnicy Starych Miast!

Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych przesyłamy dla wszystkich naszych przyjaciół garść refleksji związanych z tym pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasem. Dołączamy do nich gorące życzenia wiosny w sercu i pogody w duchu!

Przypominamy, że czekamy na Wasze zgłoszenia na ogólnopolską Konferencję „Nowy etap ruchu młodych miłośników starych miast”, która będzie miała miejsce w Krakowie w dniach 21-23 kwietnia br. Konferencja wpisuje się w rok jubileuszowy, z okazji 10-lecia Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast. Będzie okazją do spotkania, poruszenia spraw bieżących, wymiany doświadczeń, poznania nowych członków Bractwa i wytyczenia nowych planów, a także przedstawienia naszej działalności na arenie europejskiej. Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń ostatecznie do 30 marca. Zapraszamy dwie osoby z każdego Kręgu: opiekuna i młodzieżowego lidera Kręgu.

Korzystając ze sposobności przekazujemy bieżące komunikaty Bractwa:

 • W odpowiedzi na decyzję Rady Bractwa z 10 stycznia br. przygotowaliśmy dla członków Bractwa wakacyjne warsztaty historyczne we Francji (w Orleanie). Program wzbogacony będzie o zwiedzanie Paryża, zamków nad Loarą, a także Pragi i Norymbergii, oraz o pobyt w Krakowie. Warsztaty odbędą się w terminie 2-14 sierpnia 2005 r. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdują się w dołączonej ulotce.
 • Dnia 12 marca br. przy najstarszym, prawie 100-letnim liceum im. Kromera w Gorlicach, w obecności dyrekcji szkoły i burmistrza Gorlic odbyło się spotkanie założycielskie nowego Kręgu Miłośników Starych Gorlic. Członkowie Kręgu będą zwracać się do Rady Bractwa o przyjęcie do grona Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast. Wkrótce Gorlice obchodzić będą 600 urodziny.
 • Bractwo ma już swoją własną stronę internetową, która będzie systematycznie uaktualniana. Zapraszamy do jej odwiedzania: www.bractwo.miasta.pl
Prosimy zgłoszenia na konferencję Bractwa i na warsztaty w Orleanie przesyłać (najlepiej e-mailem lub faxem): Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków, fax. 12 422 52 05, e-mail: aldona.garbacz-klempka@wp.pl, tel. 0 601 46 40 16.

6.01.2005
Dobiega końca dziesiąty rok działalności Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast, zmieniają się kierunki jego działania, przybywają nowi członkowie. W tym szczególnym czasie jubileuszowym, który zaakcentowaliśmy we wrześniu 2004 r. naszym udziałem w 17. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, proponujemy przedstawicielom Rady Bractwa kolejne spotkanie, które pozwoli zastanowić się nad nowymi ścieżkami działania Bractwa oraz jego sprawami bieżącymi. Okazją niech staną się organizowane przez Centrum Młodzieży w Krakowie w dniach 10- 11.01.2005 r. Styczniowe Warsztaty Europejskie, w ramach których zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym spotkaniu Bractwa. Program spotkania obejmowałby m.in. obrady Rady Bractwa, udział w uroczystym posiedzeniu z przedstawicielami Ministerstwa, Senatu RP i Małopolskiego Kuratorium Oświaty w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa połączonym z prezentacją działalności Bractwa, a także wyjazd do Niepołomic. Osobom zainteresowanym prześlemy szczegółowy program spotkania. Uczestnikom spotkania możemy zapewnić bezpłatne noclegi w hoteliku Centrum Młodzieży, pod warunkiem szybkiej rezerwacji miejsca. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 stycznia 2005 roku (tel. 0 601 46 40 16, e-mail: aldona.garbacz-klempka@wp.pl, Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków, fax. 12 422 52 05)
Mamy nadzieję na liczny udział przedstawicieli Rady Bractwa.

Starszy Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast Aldona Garbacz-Klempka
Dyrektor Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie dr Antoni Weyssenhoff

Program spotkania Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast w ramach Styczniowych Warsztatów Europejskich 10-11 I 2005